TS – EN 206-1 – e göre Tasarlanmış Beton Sınıfları

TS – EN 206-1 – e göre Tasarlanmış Beton Sınıfları

Yeni beton standardı uyarınca bütün çevresel etki, kıvam, en büyük dane çapı, basınç dayanımı ve birim ağırlık sınıflarında betonlar.